HD Analyzer: Измерване качеството на зрението

HD Analyzer: Измерване качеството на зрението

HD анализатор за измерване качеството на зрението на пациентите е най-новият диагностичен апарат във високотехнологичното семейство на клиниките. Това е уникална система за диагностика, която дава възможност за анализ на оптичното качество, като позволява обективно да се определи дали слъзният филм или лещата допринасят за загуба на качество на зрението. Системата замества стандартните диаграми за зрителна острота, резултатите от които са трудни за разчитане и могат да бъдат подвеждащи.

HD анализаторът е способен да оцени количествено ефекта на очното разсейване при 100% зрение, което дава възможност за ранна диагностика на катаракта, сухо око и избор на рефрактивно лечение. Използвайки двуполюсен образ на ретината, диагностичната система осигурява измерване на разсейването на светлината (OSI), което може да доведе до влошаване на качеството на изображението. В много случаи специалистите могат да подобрят оценката на пациента по OSI, като използват терапевтични или хирургически средства. „HD анализаторът позволява обективно да се определи дали слъзният филм или лещата допринасят за загуба на качеството на зрението. Това ни помага да определим дали най-добрата опция за лечение за пациентите в момента е лазерна корекция, хирургия на катаракта или грижа за сухо око.“.

HD анализаторът е единственият към момента инструмент за преглед, който позволява на офталмолога да види онова, което вижда пациентът.