Д-Р МИЛЕН КИРОВ

Д-Р МИЛЕН КИРОВ

Д-р Милен Киров е завършил медицина във Вестфалски Вилхелмс-Университет (Мюнстер, ФР Германия) през 2016 г., а през 2022 г. защитава успешно  специалност по очни болести пред Лекарската камара “Вестфален-Липе” (Мюнстер, ФР Германия). От 2022 г.. работи в Очна клиника „д-р Хубанов“ гр. Бургас. Има завършени множество курсове и специализации в чужбина.

Специализации и курсове:

Участие на 184-ия Конгрес на рейнско-вестфалските офталмолози [ 28/01/2022 – 29/01/2022 ]

Изнасяне на презентация по клиничен случай на тема: Multiple Evanescent White Dot Syndrome (MEWDS)

Придобит сертификат за редовно повишаване на квалификацията от лекарската камара “Вестфален-Липе”

(гр. Мюнстер)[ 14/12/2021 ]

Участие на конгреса на Немската офталмологична академия (AAD) [ 12/03/2019 – 16/03/2019 ]

Курс Wetlab: Техники за хирургичен шев под микроскоп на конюнктива, склера и корнеа [ 2019 ]

Workshop по гониоскопия [ 2019 ]

Курс по невроофталмология [ 2019 ]

Курс по клинична ретинилогия (50. Wacker-Kurs Essen, Germany) – IVOM, PDT [ 2019 ]

Workshop с водещи теми: Актуални научни разкрития и терапия на макулните заболявания и глаукомата;

Орбитални тумори; OCT-ангиография (32. Mindener Workshop) [ 2019 ]

Участие на конгреса на Немското дружество по офталмология [ 27/09/2018 – 30/09/2018 ]

Курс Laserlab – Теория и лазарна терапия на ретинални заболявания [ 2018 ]

Двуседмична учебна практика (фамулатура) в очната клиника на Вестфалски Вилхелмс-Университет в

Мюнстер, Германия [ 2014 ]

 

Приемни дни и часове:

понеделник от 08:00 ч. до 11:30 ч.,

сряда от 08:00 ч. до 14:00 ч.,

четвъртък от 14:00 ч. до 19:00 ч.,

петък от 14:00 ч. до 19:00 ч.

тел: 056 711112

email: hubanov_clinic@abv.bg