Редовните очни прегледи са задължителни за пациенти със захарен

Редовните очни прегледи са задължителни за пациенти със захарен

Редовните прегледи на очите са изключително важни за хората с диабет, при които рискът от развитие на диабетна ретинопатия, която води до загуба на зрение е много голям. Ранното установяване на заболяването и лечение на измененията в ретината могат значително да забавят развитието на диабетна ретинопатия, обяснява д-р Милен Киров, офталмолог в Очна клиника „д-р Хубанов“ в Бургас.

Поради сериозната опасност от ослепяване се налага ранна профилактика на застрашените групи пациенти. Продължителността от момента на диагностициране на захарния диабет играе съществена роля в този процес. Стриктните очни прегледи и професионалното разясняване на ползите от здравословния начин на живот биха могли не само за забавят, но и предотвратят трайните диабетни увреждания на зрителния орган, споделя специалистът.

При всички пациенти с диабет съществува риск за развитие на ретинопатия. Пациентите с диабет тип 1 са рискови поради ранното начало на заболяването, а при пациентите с диабет тип 2, ретинопатията вече има начални проявления още при диагностицирането им. Въпреки, че очното заболяване е в пряка връзка с продължителността на захарния диабет, комбинацията с други здравословни проблеми, като високо кръвно налягане и бъбречни заболявания, са високорисков фактор за наличие на ретинопатия. Профилактиката е изключително важна във връзка с развитието на диабетната ретинопатия, казва д-р Милен Киров. Именно последователният контрол на нивата на кръвна захар може да предотврати или значително забави развитието на болестта. Като съществена основа в процеса на превенция и лечение също стоят регулирането на кръвното налягане, нормализирането на липидните стойности в кръвта, както и въздържането от тютюнопушене. До успешни резултати в това начинание, с не по-маловажна степен на приоритет, водят редукцията на телесното тегло, преструктурирането на хранителния режим и интеграцията на физическа активност.

Прегледите на очите трябва да се извършват един път годишно, като при пациенти с диабет тип 2 първият очен преглед трябва да е в момента на поставяне на диагнозата, съветва д-р Киров. По време на очния преглед първо се установяват основни параметри като зрителна острота, очно налягане, обективно състояние на преден и заден сегмент. При нужда допълнително се назначават специализирани диагностични методи – оптична кохерентна томография (очен скенер, OCT), флуоресцеинова ангиография (цветна снимка, FAG). Всички тези методи могат да бъдат извършени в очната клиника с високотехнологична и модерна апаратура.

В напредналите стадии на заболяването се налага прилагането на високоспециализирани медицински манипулации – интравитреални инжекции (инжектиране на медикамент във вътрешността на окото), лазерна коагулация (третиране на засегнатите ретинални зони посредством лазер), операции като витректомия (отстраняване на стъкловидното тяло с цел премахването на нерезорбируеми вътреочни кръвоизливи), завършва д-р Киров.