Макулна дегенерация (Възрастово зависима дегенерация на макулата)

Макулната дегенерация представлява възрастово обусловено заболяване на ретината на окото и по-специално на нейния централен участък, наречен макула. Тази зона на ретината е определяща за остротата на зрението, възприемането на цветовете, четене, писане и разпознаване лицата на хората. Макулната дегенерация е сред водещите причини за слепота при хората над 55-60 години. Поради постепенното увеличаване на общата продължителност на живота се увеличава и броят на регистрираните случаи на пациенти с макулна дегенерация.

Макулна дегенерация (AMD или ARMD) – е медицинско състояние, което може да доведе до замъглено зрение или липса на зрение в центъра на зрителното поле. Диагностика в офталмологията

Съществуват два типа макулна дегенерация:

  • Влажна форма – дължи се на образуването на нови кръвоносни съдове, които увреждат макулата.
  • Суха (атрофична) форма – дължи се на постепенно увреждане на клетките на макулата и замъгляване в началото, а по-късно увреждане на зрението.

Сухата форма е много по-често срещана – около 75%-80% от случаите. До сега все още не е установена точно причината за появата на макулната дегенерация. Има доказано рискови фактори като: възраст над 55-60 години; по-често срещана при бялата раса и при светли хора; по-висок риск при жени; тютюнопушене – висок рисков фактор; наднормено тегло; слънчева светлина; високостепенно късогледство.

Влажната макулна дегенерация, наричана още неоваскуларна дегенерация на макулата, е по-тежката форма на заболяването. Развива се при около 10% до 15% от хората с възрастово-обусловена суха макулна дегенерация. При влажната форма под макулата се наблюдава растеж на абнормни кръвоносни съдове, които водят до „изтичане“ на кръв и течност и поява на наподобяващи мехурчета образувания. Появата на тези нови съдове за съжаление води до промяна в зрението.

В самото начало на заболяването се появява замъгляване на зрението, разкривяване на образите, смаляване на образите-микропсия. Лечението на този етап е ефективно за запазване на зрителната острота, само ако бъде започнато навреме.