Клинична лаборатория

Съвременно оборудвана клинична лаборатория. Тя участва във всички системи за външен лабораторен контрол и има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, с което гарантира на пациентите прецизни и точни резултати. Клиничната лаборатория има договор с НЗОК. Някои от изследванията, които се правят в лабораторията:

  • Биохимични изследвания
  • Хематология
  • Уринен анализ
  • Коагулация