Фундусбиомикроскопия – детайлен оглед на очно дъно

Биомикоскропията на очното дъно е ценен метод, който дава възможност за стереоскопично изследване и преценка на нормалните елементи и паталогичните находки в очното дъно. За доброто му провеждане са необхоими – интезивен светлитен източник, добра фокусировка върху наблюдаваното място и малък ъгъл между осветителния и наблюдавания светлинен скоп.
Изследване с триогледалното контактно стъкло на Голдман – с това хиразматично стъкло могат да се огледат различни зони на очното дъно, а също така и на стъкловидното тяло. С централната му част се изследват задния полюс на фундуса – областта на папилата и макулата. С огледалото разположено под 73*, се оглежда очното дъно до тридесет градуса от очната ос, с това под 67* – до ora serrata, а с третото под 59* чрез претискане в цилиарната област може да се огледа зоната пред ora serrata и част от цилиарното тяло, а също така и иридо-корнеалният ъгъл.
С три-огледалното стъкло на Голдман по-добре се изследва горната и долната периферия на очното дъно, отколкото страничната, поради това че при поглед нагоре и надолу входната зеница изглежда като хоризонтален овал и трите снопа минават безпрепятствено без нея. Наблюдението е бинокулярно. При поглед встрани обаче зеницата изглежда като вертикален овал, при което през нея преминават само два снопа – наблюдението е монокулярно.
Изследване с панфундоскоп. Панфудоскопът представлява контактна оптика за индеректна офталмоскопия и наблюдение с биомикроскоп. С него очното дъно се оглежда до екватора, а при въртене на очната ябълка полето за наблюдение се увеличава още повече. Наблюдението на очното дъно е стереоскопично.