Компютърна автоматична периметрия (Octopus 900)

Модерен метод за определяне на зрителното поле*.
(*Зрително поле) – онази част от пространството, която окото възприема едновременно при фиксиране на дадена точка.

КАП се провежда при проследяване на хода на заболяването глаукома – на 6     месеца или поне веднъж годишно. Може да се използва при поставяне не     диагноза на някои неврологични заболявания (мозъчен инсулт; ТУ процеси в   мозъка).
КАП изследва централно и периферно зрение на 30 и 60 градуса зрително поле,   чрез 11 програми, които позволяват диагностика и проследяване на широк   диапазон заболявания – глаукома, неврит на зрителния нерв, неврологични и   неврохирургични диагнози. Компютърната автоматична периметрия дава информация за светочувствителността във всяка точка от ретината.

операционна