Ретинопатия на недоносеното

Ретинопатията на недоносеното е една от водещите причини за детска слепота в  развитите страни и страните със среден доход. С подобряването на грижите за недоносените и оцеляването на все по- малки бебета значението на този проблем нараства. Повече от 60 000 деца по света са слепи от ретинопатия, а огромният брой на случаите с едностранна слепота и тези със сериозни зрителни нарушения е неизвестен. Ретинопатия се наблюдава при над 20% от преждевременните раждания. Честотата корелира с теглото на раждане и достига 50-70% при родените с тегло под 1250 гр. Поради огромния си социален ефект този проблем е с нарастващо значение и за България.
Ретината на недоносеното дете все още се развива. Този процес може да протече нормално или да се наблюдава неправилно развитие на кръвоносните съдове, което може да доведе до нейното отлепване и фатален изход за зрението. Това състояние се нарича ретинопатия на недоносеното. Все още не са изяснени докрай всички фактори, които оказват влияние върху това заболяване и понастоящем се извършват много проучвания. Анализират се се редица фактори за ролята им в развитието на заболяването, но основни са малката гестационна възраст и ниското тегло на раждане. Други важни фактори са: инвитро оплождане, многоплодна бременност, повтарящи се апнеи и брадикардии, флуктуации на кислорода в първите две седмици от живота, заболеваемост, сепсис, анемии, хемотрансфузии, хипербилирубинемия, генетични и други. Кислородът е първият известен и най-спряган фактор за развитието на ретинопатията. Преди време се считаше, че само високата концентрация на кислорода причинява заболяването. Но недостигът на кислород също може да утежни състоянието.  С развитието на новите технологии този фактор се контролира все по- добре.

Кои бебета подлежат на проследяване (скрининг)?
Недоносените с тегло на раждане под 2000гр. и гестационна възраст по- малка от 32 седмици са с риск за развитие на ретинопатия на недоносеното, както и по- големи бебета по преценка на неонатолога. Периодично се правят анализи за актуализиране на критериите за скрининг , които варират в различните страни и дори неонатологични отделения, като тенденцията през последните години е рисковото тегло на раждане да е под 1500 гр.

Защо е необходимо проследяване на недоносените деца?
При децата с ретинопатия не се наблюдават симптоми. Външни белези се забелязват едва когато заболяването е много напреднало или прогресира до отлепване на ретината. Единственият начин за откриване на заболяването са периодичните прегледи на очните дъна на недоносеното.
Неонатолозите следят всички рискови деца и ги насочват за преглед при детски офталмолог на 4 седмица след раждането.
Честотата на прегледите зависи от състоянието на очното дъно и се преценява от офталмолога. Прегледите се извършват докато завърши развитието на ретината. Често това отнема няколко месеца.

Кой извършва прегледите?
Не всеки очен лекар е в състояние да осъществи адекватна преценка на състоянието. Тези прегледи се осъществяват от детски офталмолози с достатъчно дълъг опит и специална подготовка по отношение на заболяването.

Кога се налага лечение на ретинопатията на недоносеното? Ретинопатията протича в 5 стадия.  По- леките стадии на заболяването налагат по- често следене. При тях измененията могат да претърпят спонтанно обратно развитие. Ако заболяването прогресира и достигне развитие, което по международни критерии представлява висок риск за зрението, се провежда лечение. Извършва се криотерапия или лазертерапия, които са с доказан ефект за намаляване на честотата на отлепване на ретината и слепотата. Друго възможно лечение, което все повече навлиза през последните години  е инжектирането на медикамент (Авастин) в окото. Оценката на състоянието на ретината и вида на лечението трябва да се преценят от опитен експерт в областта на ретинопатията. За съжаление не всички деца се повлияват от лечението, но то е шансът им за зрение.

При недоносените деца, независимо дали са имали или не ретинопатия на недоносеното се наблюдава по- висока честота на някои очни проблеми: рефракционни отклонения (късогледство, далекогледство, астигматизъм, анизометропии), страбизъм (кривогледство), амблиопия (мързеливо око) и други. В тези случаи лечението трябва да започне възможно най- рано, често на месечна възраст с изписване на очила, провеждане на упражнения, оперативно лечение. Ето защо тези деца трябва редовно да се следят от детски очен лекар. Препоръчват се прегледи на 1, 3 и 5 годишна възраст, а по преценка на офталмолога и по- често.

Децата с ретинопатия на недоносеното могат да са с отлепена ретина или с не толкова тежки изменения. И в двата случая те подлежат на контрол.