Д-Р ПАВЛИНА ПАВЛОВА

Завършила медицина в Медицински университет гр. Плевен 2015 г.

Специализация по очни болести 2020 г.

Курсове по:

Интравитреално приложение на медикаменти

Оптична кохерентна томография

Theaching Course and Quiz with Interntional Faculty Retinal and Vitreous Surgery, AMD - Prof. Kreissig

Лазери в офталмологията

Ехография на око и орбита

Лечение на диабетна ретинопатия

Участие в конференции и семинари:

Активно участие в XIII-ти конгрес на БДО - представяне на клиничен случай в сесия "Consiliu Diagn"

Участие в постерна сесия на конференция "Новости в офталмологията" - 2018 г.

Участие в постерна сесия на XII-ти конгрес на Българското дружество по офталмология - 2017 г.

37-th Congress ESCRS; Paris, France - 2019

ПУБЛИКАЦИИ

Публикация в списание "Български офталмологичен преглед", 2019

Член на:

БДО (Българско дружество по офталмология

БГД (Българско глаукомно дружество)

Д-Р ПЛАМЕН ХУБАНОВ

офтальмолог

Д-Р НЕЛИ БОДУРОВА

офтальмолог

Д-Р ИВЕЛИНА ПИТАКОВА

офтальмолог

Д-Р ВЕСКА ТОДОРОВА

офтальмолог

Д-Р РАЛИЦА ГРЪНЧАРОВА

офтальмолог

Д-Р СВЕТЛА НИКОЛОВА

офтальмолог

ДОКТОР АДРИАНА МИКИНСКА

Офталмолог

Д-р Антоанета Сыбева

Офталмолог

Д-Р САДИФЕ АЛИЕВА

Офталмолог

Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Офталмолог

Д-Р ДЕЛЯНА ДЕЧЕВА

Офталмолог

Д-Р НАТАЛИЯ АНАКИЕВСКА

Офталмолог

Д-Р ВАЛЕНТИНА ГЕРГАНОВА

Анестезиолог – реаниматор

(Български)


Специализанти