Д-Р ПАВЛИНА ПАВЛОВА

Д-Р ПАВЛИНА ПАВЛОВА

Завършила медицина в Медицински университет гр. Плевен 2015 г.

Специализация по очни болести 2021 г.

Курсове по:

 • Интравитреално приложение на медикаменти;
 • Оптична кохерентна томография;
 • Theaching Course and Quiz with Interntional Faculty Retinal and Vitreous Surgery, AMD — Prof. Kreissig;
 • Лазери в офталмологията;
 • Ехография на око и орбита;
 • Лечение на диабетна ретинопатия.

Участие в конференции и семинари:

 • Активно участие в XIII-ти конгрес на БДО — представяне на клиничен случай в сесия «Consiliu Diagn»;
 • Участие в постерна сесия на конференция «Новости в офталмологията» — 2018 г.;
 • Участие в постерна сесия на XII-ти конгрес на Българското дружество по офталмология — 2017 г.;
 • 37-th Congress ESCRS; Paris, France — 2019.

ПУБЛИКАЦИИ

 • Публикация в списание «Български офталмологичен преглед», 2019

Член на:

 • БДО (Българско дружество по офталмология;
 • БГД (Българско глаукомно дружество).

Тел.: ‎0878630954

Приемни дни и часове:  Понеделник от 14:00 ч. — 19:00 ч.

Сряда от 08:00 ч. — 14:00 ч.