MEDICAL EYE CENTRE

ST.NIKOLAY CHUDOTVORETS

pic

phone: +359 52 630 670 phone

mobile phone: +352 878 630 954

Varna, 9000, 12,"Nikulitsel" Str. marker

АПАРАТУРА

       
апаратура капсулатомия YAG
Най-ново поколение OCT с възможност за прецизна и ранна диагностика на макулена дегенерация и глаукома. Безболезнено, бързо и безвредно "скениране" на макула, зрителен нерв и преден сегмент на окото- единствено в ОМЦ "Свети Николай Чудотворец"... още по темата .
апаратура капсулатомия YAG
YAG Лазер
Специфична модерна лазерна техника за отстраняване на вторично перде - уплътнение на задната лещена капсула. Извършва се чрез апарат LASEREX през специално контактно стъкло след поставяне на капки. Краткотрайна и безболезнена процедура, която може да се осъществи двуочно на един етап.
апаратура
Флуоресцеинова ангиография
Диагностичен метод за изследване заболявания на заден очен сегмент. Инжектира се интравенозно контраст - флуоресцеин, след което се визуализира циркулацията на очното дъно - ретина, зрителен нерв, хориоидея. Това е основен метод за изследване ("цветна снимка") при диабетна ретинопатия, оклузия и тромбоза на съдовете на ретината, заболявания на зрителния нерв, макулна дегенерация и други.
апаратура
SLT - лазер
SLT - лазер
Безболезнена лазерна терапия на откритоъгълна глаукома, краткотрайна процедура с възможност да се повтаря многократно. Селективния лазер осъществява и подобрява потока на вътреочната течност към камерния ъгъл и по този начин намалява вътреочното налягане. Процедурата е безопасна, защото високоселективният лазер има ниска енергия и няма термично увреждане на структурите на камерния ъгъл.
IntraLase и най-новият Visx STAR S4 IR апаратура 3
апаратура 4
апаратура 5
апаратура 6
Корнеален топограф (ORBSCAN)
Модерен метод за изследване роговичната повърхност - дава цветна топографска карта в няколко варианта, изключително ценен метод за определяне дебелината на роговицата, наличен астигматизъм и съмнение за кератоконус, ектазия на роговицата, както и за проследяване на пациенти преди и след LASIK.
операционна операционна visx
операционна
Безконтактна тонометрия - определяне на вътреочното налягане без директен допир на апарат към роговицата на пациента, а само чрез въздушна струя. Perkins, Tonopen - нови модерни апарати за скрининг на вътреочно налягане. SCHIOTZ - контактен метод за изследване на вътреочно налягане, след поставяне на капкова анастезия.
операционна
Компютърна автоматична периметрия (Octopus 900)
Метод за изследване на централно и периферно зрение на 30 и 60 градуса зрително поле, чрез 11 програми, които позволяват диагностика и проследяване на широк диапазон заболявания - глаукома, неврит на зрителния нерв, неврологични и неврохирургични диагнози. Компютърната автоматична периметрия дава информация за светочувствителността във всяка точка от ретината.