Д-Р ПАВЛИНА ПАВЛОВА

Завършила медицина в Медицински университет гр. Плевен 2015 г.

Специализация по очни болести 2020 г.

Курсове по:

Интравитреално приложение на медикаменти

Оптична кохерентна томография

Theaching Course and Quiz with Interntional Faculty Retinal and Vitreous Surgery, AMD - Prof. Kreissig

Лазери в офталмологията

Ехография на око и орбита

Лечение на диабетна ретинопатия

Участие в конференции и семинари:

Активно участие в XIII-ти конгрес на БДО - представяне на клиничен случай в сесия "Consiliu Diagn"

Участие в постерна сесия на конференция "Новости в офталмологията" - 2018 г.

Участие в постерна сесия на XII-ти конгрес на Българското дружество по офталмология - 2017 г.

37-th Congress ESCRS; Paris, France - 2019

ПУБЛИКАЦИИ

Публикация в списание "Български офталмологичен преглед", 2019

Член на:

БДО (Българско дружество по офталмология

БГД (Българско глаукомно дружество)

Dr. Plamen Hubanov, MD

Ophthalmologist 

Dr. Neli Bodurova, MD

Ophthalmologist

Dr. Ivelina Pitakova, MD

Ophthalmologist

Dr. Veska Todorova, MD

Ophthalmologist

Dr. Ralitsa Grancharova, MD

Ophthalmologist

Dr. Svetla Nikolova, MD

Ophthalmologist

Dr. Adriana Mikinska, MD

Ophthalmologist

Dr. Antoaneta Sabeva, MD

Ophthalmologist

DR. Sadife Alieva, MD

Ophthalmologist

Dr. Yordan Yordanov, MD

Ophthalmologist

Dr. Delyana Decheva, MD

Ophthalmologist

Д-Р НАТАЛИЯ АНАКИЕВСКА

Офталмолог

Д-Р ВАЛЕНТИНА ГЕРГАНОВА

Анестезиолог – реаниматор

(Български)


Специализанти