Специализация Очна клиника Бургас

Кариери

Очна клиника „Д-Р ХУБАНОВ” гр. Бургас обявява:

2 /две/ свободни длъжности за придобиване на специалност „Очни болести”

Лекарите желаещи да кандидатстват за обявените свободни длъжности за „Очни болести” е необходимо да представят всеки работен ден от 9:00 ч – 16:00 ч. на регистратурата на очната клиника „д-р Хубанов” на адрес: гр. Бургас, бул. „Даме Груев” 2, кабинет 202, тел: 0878630955, следните документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Диплома за завършено висше образование по „Медицина” и/или Академична справка за придобита ОКС „Магистър“ по „Медицина“ с общ успех от следването не по-нисък от Мн. добър 4.50
 • Удостоверение за членство в съответната колегия на БЛС.

С кандидатите заявили желание за зачисляване на специализация и след одобрение по документи, ще се проведе писмен изпит и интервю с комисия. Изпитът ще се проведе непосредствено след крайната дата за подаване на документите

Документи за кандидатстване се подават до 20.08.2024 година /вкл./

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, на който е изписано: „Конкурс за избор на лекар-специализант по очни болести“

Документите може да се подадат и по пощата или чрез куриерска фирма на адрес: гр. Бургас, бул. „Даме Груев“ 2, тел: 0878630955

За контакти и допълнителна информация може да направите запитване на тел.: 0878630955 или имейл: hubanov_clinic@abv.bg

Изпитът ще се състои в писмено развитие на два въпроса от предварително зададен конспект и събеседване с кандидатите

Събеседване с кандидатите ще се проведе след оценяване на изпитните работи от изпитна комисия. До събеседване ще бъдат допуснати само кандидати получили оценка не по-ниска от Мн.добър 4.50 на писмения изпит.

Конспект за конкурс за зачисляване на специализация по очни болести:

 1. Филогенеза и онтогенеза на зрителния анализатор
 2. Кръвоснабдяване и инервация на зрителния орган
 3. Анатомия на орбитата
 4. Анатомия на клепачите
 5. Анатомия на слъзния апарат и конюнктивата
 6. Анатомия на роговицата и склерата
 7. Анатомия на камерния ъгъл и хидродинамика на окото
 8. Анатомия на лещата и стъкловидното тяло
 9. Анатомия на увеята
 10. Анатомия на ретината
 11. Анатомия на зрителните пътища и центрове
 12. Светлоусещане. Адаптация. Смущения в адаптацията
 13. Цветоусещане. Разстройства на цветоусещането. Теория на цветното зрение
 14. Формено зрение. Зрителна острота. Изследване на зрителата острота
 15. Зрително поле. Методи за изследване на зрителното поле
 16. Рефракция. Методи за изследване на рефракцията
 17. Миопия. Клинични изяви. Лечение
 18. Хиперметропия. Клинични изяви. Лечение
 19. Астигматизъм. Клинични изяви. Лечение
 20. Бинокуларно зрение
 21. Акомодация и смущения в акомодацията. Пресбиопия
 22. Възпалителни и съдови заболявания на орбитата
 23. Ендокринни заболявания и тумори на орбитата
 24. Заболявания свързани с положението на клепачите
 25. Възпалителни заболявания на клепачите
 26. Заболявания на слъзната жлеза
 27. Заболявания на слъзните пътища
 28. Остри конюнктивити
 29. Хронични конюнктивити. Трахома
 30. Дегенеративни заболявания на конюнктивата
 31. Тумори на клепачите и конюнктиватаа
 32. Клинична находка при заболяванията на роговицатаа
 33. Роговични дистрофии
 34. Роговични дегенерации
 35. Кератити. Клиника. Лечение
 36. Роговична хирургия
 37. Заболявания на склерата
 38. Зенични реакции
 39. Вродени заболявания на лещата
 40. Придобити катаракти
 41. Хирургично лечение на катарактата
 42. Заболявания на стъкловидното тяло
 43. Увеити. Класификация. Етиопатогенезао
 44. Предни увеити
 45. Интермедиерни и синдромни увеити
 46. Задни увеити
 47. Тумори на увеята
 48. Откритоъгълна глаукома
 49. Закритоъгълна глаукома. Глаукомен пристъп
 50. Дегенеративни заболявания на ретината
 51. Вторични глаукоми
 52. Съдови оклузии на ретината
 53. Диабетна ретинопатия
 54. Възпалителни заболявания на ретината
 55. Отлепване на ретината
 56. Тумори на ретината
 57. Неврит на зрителния нерв
 58. Исхемична оптикопатия. Застойна папила
 59. Заболявания на хиазмата и централната част на зрителния анализатор
 60. Разстройства на бинокуларното зрение. Съдружно кривогледство
 61. Паралитично кривогледство. Диференциална диагноза
 62. Лечение на амблиопията и страбизма
 63. Травми на орбитата и клепачите
 64. Непроникващи наранявания на очната ябълка
 65. Проникващи наранявания на очната ябълка
 66. Изгаряния на окото