ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ОМЦ „Св. Николай Чудотворец“ спазва най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез сайта, както и при предоставяне на услугите ни.

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от АМЦСМП-ОМЦ Св. Николай Чудотворец“, ЕИК: 200803830 ОМЦ „Св. Николай Чудотворец“ отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права.

  • ОМЦ и защитата на личните ви данни

ОМЦ спазва най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага за личните данни, които събираме чрез Сайта, както и при предоставяне на услугите ни.

  • Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:
Три имена, адрес, данни за здравословно състояние, телефонен номер за контакт, електронен адрес и др.

Чувствителните лични данни, които събираме се използват за осигуряването на здравни грижи и лечение, както и медицинска диагноза.

  • Как използваме и споделяме информацията ви

Ние обработваме личните данни, които събираме с цел: По отношени на услугите в Сайта: записване на час за преглед, отговар на ваши запитвания или друга кореспонденция.

Всички лични данни, които доброволно ни предоставите при използване на онлайн регистрационните ни форми, ще се използват за оценка на дейността ни или предоставяне на конкретната услуга, за която се регистрирате.

ОМЦ използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: НАП, НОИ, НЗОК, общини, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации.

В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат вашите данни.

ОМЦ обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните ви.

Неразделна част от настоящата Политика за защита на личните данни е Политиката относно използването на видеосистеми в лечебното заведение


Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

  • Докога съхраняваме информацията ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

  • Сигурност

ОМЦ, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

  • Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с съвременни технически средства. ОМЦ няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП.

  • Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от ОМЦ да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за вас. Можете също така да изискате ОМЦ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. 
Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо ОМЦ „Св. Николай Чудотворец“. 

Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.
Част от правата ви като изтриване на данните или възразаване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство. 

  • Промени в настоящата Политика за защита на личните данни.

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели ОМЦ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

  • Условия за ползване:

Информацията на този сайт се предоставя единствено с общообразователна цел и в никакъв случай не замества компетентно медицинско становище. Информацията на този сайт не следва да се приема като точна, актуална или изчерпателна, дори към момента на публикуването си да е била такава. Освен това сайтът може да съдържа препратки към определени закони и разпоредби, а те биха могли да бъдат изменени във времето и следва да се тълкуват единствено за конкретния момент.