Free GLAUCOMA screening only between 11th and 15th March

Free GLAUCOMA screening only between 11th and 15th March

Безплатен скрининг за ГЛАУКОМА само между 11 и 15 MAРТ.
Молим да се записвате на следните телефони:
За Варна: 052 / 630 670
За Бургас: 056 / 711 112