Д-Р СВЕТЛА НИКОЛОВА

Д-Р СВЕТЛА НИКОЛОВА

Медицински Университет – гр. Варна 1992 г.
Специалност очни болести – МУ София 1999 г.
Завършени курсове:
 • детска офталмология, страбизъм и ортоптика
 • детска офталмология – Проф. Р. Сарджънт, Университет Колорадо, САЩ
 • ретинопатия на недоносеното
 • окулопластика
 • ехографска диагностика на окото
 • оптична кохерентна томография
 • глаукома
 • витректомия
 • комплицирана катаракта;
 • селективна лазерна трабекулопластика
 • хомеопатична терапия
Специализации:
 • Детска офталмология и страбизъм- Очна клиника към Университета Ludwig
  Maximilian, Мюнхен, Германия под ръководството на Проф. Д-р Клаус Петер Берген
  Ретинопатия на недоносеното- Moorfields Eye Hospital, Лондон
 • Детска офталмология и страбизъм- – Moorfields Eye Hospital, Лондон
 • Университетска очна болница, Базел, Швейцария -детска офталмология и страбизъм,
  невроофталмология.
Член на:
 • Българско дружество по офталмология
 • Съюз на очните лекари в България
 • Европейско общество по детска офталмология
 • Международна страбизмологична асоциация (Международна асоциация за
  кривогледство)
 • Европейска страбизмологична асоциация (Европейска асоциация за кривогледство)
 • Публикации и участия в международни, национални и локални форуми основно в
  областта на детската офталмология
 • Партньор в програмата Cyber sight на ORBIS International за телемедицина
 • Инициатор на националната работна среща с международно участие за
  Ретинопатия на недоносеното Варна 2009

Тел.: 0878630954
Приемни дни и часове: Сряда от 09:00 ч. до 13:00 ч.

Д-р Светла Николова не работи по здравна каса