Д-Р РАДОСТ КЕНОВА

Д-Р РАДОСТ КЕНОВА

Завършила медицина в Медицински университет гр. Варна през 1981 г.

Специализация по очни болести 1986г.

Курсове по:

  • Периметрия
  • Херпетични заболявания на окото
  • ОСТ и глаукома
  • Специализирани изследвания на ретината и КАП
  • Флуоресцеинова ангиография и оптична кохерентна томография

GSM: 0878126989

email: hubanov_clinic@abv.bg

Приемни дни и часове: Вторник от 14:00 ч. – 19:00 ч.