Д-Р МИЛА РАДЕВА

Д-Р МИЛА РАДЕВА

Завършила медицина в Медицински университет гр. Варна 2016 г.

Специализация по очни болести 2022 г.

Курсове по:

  • Интравитреално приложение на медикаменти;
  • Оптична кохерентна томография;
  • Лазери в офталмологията;
  • Ехография на око и орбита;
  • Лечение на диабетна ретинопатия.

Участие в конференции и семинари

Член на:

  • БДО (Българско дружество по офталмология;
  • БГД (Българско глаукомно дружество).

Приемни дни и часове във Варна             Приемни дни и часове в Добрич

Вторник от 14:00 ч. – 19:00 ч.                        Сряда и петък  от 09:00 ч. – 17:00 ч.

Четвъртък от 08:00 ч. – 14:00 ч.                   тел: 058 588000, 0878 562682

тел: 052 630670, 0878 630954