Д-Р ПЛАМЕН ХУБАНОВ

Офталмолог

Д-Р АНТОАНЕТА СЪБЕВА

Офталмолог

Д-Р САДИФЕ АЛИЕВА

Офталмолог

Д-Р П. ПАВЛОВА

Офталмолог