Д-Р ПЛАМЕН ХУБАНОВ

Офталмолог

Д-Р АНТОАНЕТА СЪБЕВА

Офталмолог

Д-Р ПАВЛИНА ПАВЛОВА

Офталмолог

Д-Р МИЛА РАДЕВА

Офталмолог

Д-Р ТОДОР КОЖУХАРОВ

Офталмолог

Д-Р НЕШЕ АЛИ

Офталмолог

Д-Р МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА

Офталмолог