SubСyclo, Supra 810 nm лазер

Последно поколение иновативен лазер SubСyclo, Supra 810 nm за терапия на пациенти с глаукома. SubCyclo е нова терапия на глаукома, базирана на принципа на транссклералната циклофотокоагулация, която е изключително щадяща, не-деструктивна, повтаряема лазер терапия, подходяща за откритоъгълна, закритоъгълна и рефрактерна глаукома. Най-новият апарат за терапия на глаукома в световен мащаб успешно понижава вътреочното налягане без увреждане на тъканите.

 „Новата терапия е технологично развитие на стандартната транссклерална циклофотокоагулация. За разлика от нея, новата технология използва лазерни импулси с изключително кратка продължителност (една-две хилядни части от секундата), като по този начин се избягват усложненията, свързани с циклодеструкцията". Посредством микросекундната лазерна експозиция се постигат много добри резултати за хората, страдащи от глаукома. Лазерната процедура може да се комбинира и с медикаментозно лечение.

Според Световната Здравна Организация, глаукомата е втората причина за слепота след катарактата. Тя засяга повече от 65 милиона души в световен мащаб.

HD Analyzer: Измерване качеството на зрението

HD анализатор за измерване качеството на зрението на пациентите е най-новият диагностичен апарат във високотехнологичното семейство на клиниките. Това е уникална система за диагностика, която дава възможност за анализ на оптичното качество, като позволява обективно да се определи дали слъзният филм или лещата допринасят за загуба на качество на зрението. Системата замества стандартните диаграми за зрителна острота, резултатите от които са трудни за разчитане и могат да бъдат подвеждащи.

HD анализаторът е способен да оцени количествено ефекта на очното разсейване при 100% зрение, което дава възможност за ранна диагностика на катаракта, сухо око и избор на рефрактивно лечение. Използвайки двуполюсен образ на ретината, диагностичната система осигурява измерване на разсейването на светлината (OSI), което може да доведе до влошаване на качеството на изображението. В много случаи специалистите могат да подобрят оценката на пациента по OSI, като използват терапевтични или хирургически средства. „HD анализаторът позволява обективно да се определи дали слъзният филм или лещата допринасят за загуба на качеството на зрението. Това ни помага да определим дали най-добрата опция за лечение за пациентите в момента е лазерна корекция, хирургия на катаракта или грижа за сухо око.“.

HD анализаторът е единственият към момента инструмент за преглед, който позволява на офталмолога да види онова, което вижда пациентът.

Най-ново поколение апарат за изчисляване на интраокуларни лещи

Tomey OA 2000 е представител на най-новото поколение биометри за изчисляване на интраокуларни лещи (IOL). Комбиниран апарат – биометър, роговичен топограф и изчислител на интраокуларни лещи.

Впечатляващо бърз, точен и лесен за работа, биометърът успява да измери и най-трудните случаи с „презрелите“ катаракти (вътрешно перде) благодарение на специалния си източник на светлина – SWEPT SOURCE и високата си чувствителност.  Този специален източник на светлина (SS) дава два до три пъти по-добро съотношение между полезния сигнал и „шума“ при изследването за висока прецизност и точност на измерванията. Апаратът буквално търси и намира точното място, за да проникне през помътнената естествена леща и да намери макулата и фовеята на пациента, сканирайки през зеницата (1000 пъти за сек.). Дори пациенти с нистагъм (неволево, постоянно движение на очите) могат да бъдат измерени с този изключителен апарат!

Голямото удобство на биометъра е напълно автономната му работа – изисква се единствено еднократно докосване на големия, цветен, сензорен екран, с което се избягват грешки от субективен характер.

Tomey OA 2000 измерва всичко необходимо за правилното изчисление на бъдещата интраокуларна леща (IOL). Не прави просто кератометрия, а прави топография на роговицата (CM) със съответните индекси за състоянието и. Измерва аксиалната дължина (AL) , централната роговична дебелина (CCT), дълбочината на предната камера (ACD), дебелината на лещата (LT), големината на зеницата (PW), разстоянието от лимб до лимб (WTW), с последващо калкулиране при избор на конкретна IOL. Измерването е кратко и протича при пълен комфорт на пациента.

Tomey OA 2000 има възможността да работи и съвместно с външни апарати – корнеални топографи или ултразвукови биометри. Предвидена е възможността за ръчни корекции на данните при случаи с висока миопия, задна стафилома и други сложни случаи. По избор е и централната зона от роговицата, която да влезе в калкулацията за IOL.

Биометърът има възможността да събира и обработва статистически резултати на всеки хирург  – преди и след операцията, за усъвършенстване на всяко следващо изчисление.

Вградените стандартни формули са надградени и с най-модерни такива – Shammas-PL, SRK/T Double K. Предвидена е възможността да работи и с уникалния OCULIX софтуер, при който формули не се изискват!

Биометърът Tomey OA 2000  е бърз, точен, лишен от субективизъм и дава изключителна сигурност при получаването на данните при изчисляването на най-модерните вътреочни лещи.