Най-новият апарат за анализ на очната повърхност

Най-новият апарат за анализ на очната повърхност

lacry diag очна клиникаНай – новия “Smart” апарат за анализ на очната повърхност. В световен мащаб 352 млн. страдат от синдром на сухото око. Този синдром засяга както млади хора, прекаляващи с употребата на електронни устройства, така и пациенти над 50 год. възраст с редица заболявания, хирургични интервенции, контактни лещи и други. LacryDiag дава пълна диагностика на сухото око чрез пълен анализ на очната повърхност, това се осъществява благодарение на специализирана камера и патентован софтуер. Изследването е безконтактно, нужен е жълт филтър (ФЛУОРЕСЦЕИН) и LED технология. Той осъществява три измервания на трите слоя на слъзният филм, както и мейбомиография – заснема и анализ на мейбомиевите жлези. LacryDiag прави качествен и количествен анализ на липидния слой чрез специална скала за оценяване. Той измерва по специален начин слъзния мениск и времето за разкъсване на слъзния филм – „NIBUT” . Уникалното на апарата е качественият анализ на мейбомиевите жлези чрез автоматично количествено определяне на броя им и автоматично изчисления на процентната им загуба. Това се визуализира чрез „мейбо –скала”. Допълнителните опции на апарата са пупилометрия, оцветяване, измервания бяло до бяло. Всичко това се представя в лесен за разчитане резултат. Апарата има две конфигурации.