Крослинкинг

Процедурата е с продължителност от 30 до 60 минути, поставят се анестезиращи капки в окото, деепителизира се роговицата, накапват се капки Riboflavine (VitB2) в съответна концентрация и се облъчва с UVA лъчи. След процедурата се поставя терапевтична леща, която се отстранява след 5 дни. Предписват се антибиотични капки. Пациента се проследява начесто, повтаря се и корнеалната топография.