SLT лазер

SLT - лазер Безболезнена лазерна терапия на откритоъгълна глаукома, краткотрайна процедура с възможност да се повтаря многократно. Селективния лазер осъществява и подобрява потока на вътреочната течност към камерния ъгъл и по този начин намалява вътреочното налягане. При този вид процедура очният хирург насочва лазерния лъч към трабекуларния апарат в камерния ъгъл-мястото, откъдето се оттича вътреочната течност. В повечето случаи се обработват 180 градуса от камерния ъгъл, като обикновено се поставят между 40 и 80 лазерни коагулата.Полагането на 100 коагулата на 360 градуса не се препочва поради съществуващия риск от усложнения.Като страничен ефект може да се очава транзиторно повишение на ВОН ,което се купира медикаментозно. Процедурата е безопасна, защото високоселективният лазер има ниска енергия и дължина на вълната 532nm и няма термично увреждане на структурите на камерния ъгъл.