EasyRet SubLimital – ретинален лазер

Основен метод за лечение на заболяванията на ретината- диабет , макулена дегенерация, съдови заболявания и периферни дегенерации.Единствено лазерната коагулация (когато може да бъде извършена и то правилно) може да стабилизира състоянието на вашата ретина в дългосрочен план. С помощта на лазертерапията загубата на зрението при пациенти с непролиферативна диабетна ретинопатия (НПДР) се предотвратява в повече от 70% от случаите. Важно е да се знае, че лазерната терапия невинаги подобрява зрението, но е необходима за спиране на по-нататъшното му влошаване. Пациентите с пролиферативна диабетна ретинопатия се нуждаят от обработка на цялата ретина. Това лечение се нарича ПЛК (панретинна лазер коагулация). Премахвайки неоваскуларизациите, ПЛК намалява риска от тежка загуба на зрението. Лечението е амбулаторно и изисква от 3 до 6 лазерни сеанса от по 5 до 15 минути всеки.При съдови заболявания чрез ретиналния лазер целим ограничаване на отока , хеморагиите и пролиферациите на засегнатия участък .При периферните дегенерации,както и при дупки, схизи , надигания ретиналния лазер укрепва засегнатата зона и я изолира.В този случай е необходимо да се направи цялостен периферен лазерен серклаж.

Easyret лазер от ново поколение е на разположение на пациентите в очна клиника „Св. Николай Чудотворец” гр. Варна.

Диабетния макулен едем и ретиналните заболявания, свързани с промени в макулата се  разпространяват все по-широко сред населението в национален и световен мащаб. Борбата с тези заболявания включва конвенционален ретинален лазер, кортизонови медикаменти (Триамцинолон, Озурдекс), интравитреални апликациии на Аnti-VEGF препарати. Често се налага ежемесечно приложение на медикаменти за дълъг период от време. Това е сериозен финансов ангажимент за пациентите.

Лечението с анти-VEGF препарати е важно средство в борбата с ретиналните заболявания в последните години, но високата цена на терапията не е достъпна за много пациенти.  Нито пациентите, нито здравната каса могат да оправдаят цената за прилагането на ежемесечните инжекции на анти-VEGF препарати, а ежемесечните посещения (визити) са обременяващи за пациентите и техните придружители. Дори след шест месеца на интензивна анти-VEGF терапия, пациентите все още имат необходимост от лазертерапия. Използването на лазера от най-ново поколение Easyret намалява стойността на лечението и броя на посещенията на пациенти с диабетен макулен едем и подобни състояния, като централна серозна ретинопатия и други.

Трябва да се изтъкне приложението на лазертерапията на пациенти с диабетен макулен едем. Днес е актуално използването на подпрагов лазер с мултиспот технолоогия и усъвършенстван софтуер – комбинацията която осигурява безопасност, ефикасност (полезно действие) и комфорт на пациeнта сравнено с останалите ретинални лазери от предни поколения. Той притежава няколко важни характеристки:

 • по-безопасен в сравнeние със предишните поколения лазери;
 • предлага по- голям комфорт на пациента;
 • благодарение на иновативната технология, лазертерапията на ретината с този лазер е бърза и по-безболезнена процедура в сравнение с конвенционалните лазери;
 • финансова алтернатива на интравитреалните инжекции;
 • превръща се в нов стандарт за лазерно лечение на заболявания на макулата и ретината.

Терминът „подпрагов“ става част от лазерната лексика, но за пациентите не е ясно какво точно означава това. В очна клиника „Св. Николай Чудотворец“ се използва 577 nm SubLimital лазер при лечението на очна патология на преден и заден очен сегмент, ретинална фотокоагулация, панретинална фотокоагулация за съдови и структурни аномалии (изменения) на ретината и хороидеята като:

 • пролиферативна и непролиферативна диабетна ретинопатия;
 • хороидална неоваскуларизация;
 • оклузия на клон на ретинална вена;
 • лечение на хороидална неоваскуларизация асоциирана с макулна дегенерация свързана с възрастта;
 • разкъсване и отлепване на ретината;
 • макулен едем;
 • иридотомия и трабекулопластика при глаукома с отворен и затворен ъгъл.

Easyret SubLimital е лазер от ново поколение при които лазерния лъч функционира като прекъснат лъч на малки части от импулса, и тези малки изтрели се контролират с механизъм известен като „duty cycle“. Duty cycle“ е процент от времето, което лазера е включен (работи) сравнено с процента от времето в което лазера е изключен( не работи),“off time” e oсновно качество, защото тези моментни пропуски (прекъсвания) в мощността помагат на ретиналния пигментен епител да се охлади и предотвратяват образуване на цикатрикс в ретината.