Безплатни обществени услуги

  1. Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК – необходими документи: лична амбулаторна карта, лична карта за справка, данни за месторабота и длъжност;
  2. Издаване на дубликат на болничен лист – необходими документи: лична карта за справка
  3. Издаване на мед. документация /мед. рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и други/;
  4. Изготвяне на епикриза при изписпване на пациент;
  5. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, вкл. копия от медицинските му докумнети.

Горевизираните обществени услуги се предоставят безплатно на пациентите на лечебното заведение