HRT – „Скенер“ на ретината – зрителен нерв и/или макула

Сканиране на ретината с възможност за сравнение на резултатите във времето и проследяване на състоянието за наличие или не на прогресия. Може да се използва за проследяване на заболявания на зрителния нерв или макулата – глаукома, макулна дегенерация, атрофия на зрителен нерв.