EIDON система – снимка на очното дъно без разширение на зениците

EIDON е първата система, която комбинира предимствата на Service level objective с вярността на истинското цветно изображение, поставяйки нови стандарти за производителност при образа на ретината. EIDON камерата осигурява ненадминато качество на изображението, 60 ° поле при единична експозиция, уникален конфокален изглед на ретината, три различни режима на изобразяване и операция без дилатация, всички интегрирани в универсална система, която предоставя нови възможности в диагностиката на ретината.

Устройството се управлява чрез таблет. Работи със специализирано софтуерно приложение и като самостоятелна единица. При ръчно управление на устройството се предлага джойстик.