Ултразвукова Диагностика в Офталмологията

Едно от постиженията на физиката и техниката през 20сти век е ултразвукът. Ултразвукъ представлява механични трептения с честота от 20 000Hz до 100 000Mhz разпостранявани в надлъжна и напречна посока. Съществуват три метода на ултразвукова диагностика: а) ехография А, б) ехография В в) ехография С.
Ехография А. Те служи главно за изследване на очната ябълка и нейното съдържимо. При нея се използват сонди, които дават трептения около 10Mhz. Сондата се поставя на различни места на роговицата и склерата и ултразвуковите вълни се насочват в различни направления навътре. Върху екрана се балюдават няколко еха – 1) ехо от роговицата, 2) ехо от редна лещена повърхност, 3) ехо от задната лещена повърхност и 4) ехо от задната очна стена.
Ехография В. Служи главно за орбитата и нейното съдържимо. Образът е двуизмерен.
Ехографията на окото намира голямо приложение в диагностиката на различни процеси в очната ябълка, като собено ценна е при непрозрачни очни среди. При отлепване на ретината се получава допълнително ехо, което е разположено пред ехото на очното дъно на различно разстояние в зависимост от проминенцията на отлепването. С ехограмата се отчита и големината на проминенцията. Тя трябва да бъде над 1мм за да се отрази от ехографа. При интрабулбарни тумори се получават множество еха, като ехото от задната очна среда а по-ниско от нормалното, тъй като известна част от ултразвуковата енергия е погълната от турмора. За да се диагностицира тумор, е необходимо е той да проминира 1-2мм.
Плътните хеморагии в стъкловидно тяло дават еха, подобни при тези на туморите. При дифузни кръвоизливи и мътнини в стълковидното тяло ехата са по-ниски отколкото при тумор. Интрабулбарните чужди тела за друго показание за ехография. Поради по-голмята си плътсност в сравнение с очните среди, дори ренгено негативните тела дават еха. Чуждото тяло обаче трябва да има площ не по-малка от 1мм на квадрат. При стенните чужди тела дават едно ехо със стената. За да се получи отделно ехо, те трябва да бъдат отделени от нея над 1мм. Други покаания за ехография: отлепяне на хориоидеята, чужди тела и други процеси в предния очен сегмент – ирис, леща, роговица.
Ултразвъкът се използва в офталмология като ултразвукова биометрия – метод за измерване на анатомичните и оптичните елементи на окото. Когато се измерват линейните размери на очните части, тя е нарича ехометрия – дебелина на роговица, леща, разстоянието между тях, диаметър на стъкловидното тяло, дължина на предно-задната очна ос.