СКЕНЕР /Оптична кохерентна томография/

Бърз, лесен и неинвазивен метод за диагностика на заболявания на очното дъно – макула и зрителен нерв. Най-новата софтуерна версия дава възможност и за OCT на преден очен сегмент – иридо-корнеален ъгъл. OCT е изключително прецизен метод на образна диагностика с висока резолюция на изображенията (многократно повече от ЯМР) – дава срез или 3D образ на изследваната структура. Той е изключително полезен при всички заболявания на заден очен сегмент – ARМD – преди и след Anti-VEGF терапия, централна серозна хориоретинопатия (CSC); кистоиден диабетен макулен едем (CME), глаукомни промени в диска на зрителния нерв и др.

Апаратът съхранява изображението на пациента и дава възможност за съпоставка при следващи изследвания. Стандартно OCT цветно изображение, което показва всички ретинални слоеве, които могат да бъдат записани. Уникалното на апарата, е че дава „на живо“ напречен срез на ретината. Апарата дава възможност за 3D анимация на изследваната структура от очното дъно, което онагледява и улеснява възприемането на резултата и от страна на пациента.

Софтуера за глаукома разполага с голям капацитет от възможности за изследване на диска на зрителния нерв, екскавация, c/d- вертикално и хоризонтално съотношение , RNFL и NFL – дебелина на неврофибрилерния слой до 2 mm от центъра на диска.
Супермодерният апарат дава изключителна прецизност без никакъв дискомфорт за пациента.