Определяне на зрителна острота

Задължително изследване, което показва функцията на окото. Провежда се в началото на прегледа за всяко око поотделно. Правилното определяне на зрителната острота е по-прецизно с помощта на авторефрактометрия – компютърно определяне на диоптрите (късогледство, далекогледство, астигматизъм и точния му градус). Често се налага изследването да се проведе с разширяване на зениците, особено при деца и по-млади хора.