Оглед с Голдман (Goldmann)

оглед с Голдман Стереоскопично изследване на ретината на окото – зрителен нерв, макула, съдова система, средна и крайна периферия.
Използва се за диагностика и лазерно лечение на почти всички съдови и дегенеративни заболявания на ретината – диабетна ретинопатия, съдови оклузии, периферни дегенеративни лезии, разкъсване на ретината и др.