Корнеален топограф (Sirius System)

Модерен метод за изследване роговичната повърхност – дава цветна топографска карта в няколко варианта, изключително ценен метод за определяне дебелината на роговицата, наличен астигматизъм и съмнение за кератоконус, ектазия на роговицата, както и за проследяване на пациенти преди и след LASIK. Един от основните методи за изследване на очната повърхност е проследяване стабилността на слъзния филм – Време за разкъсване на слъзния филм. В съвременни условия това става с корнеалния топограф Sirius (CSO, Sirius System) Компютърната видеокератоскопия и мейбография е метод за оценка на състоянието на слъзния филм. Това дава възможност за количествено, обективно и цялостно измерване на слъзния филм.