Тонометрия (безконтактно измерване на вътреочното налягане)

операционна

Тонометрия

 Измерване на вътреочното налягане. Разполагаме с няколко метода. Най – често   използваният тонометър – пневматичен – безконтактно измерване на ВОН с       помощта на въздушна струя. Тонометър на Perkins – контактен тонометър;     Tonopen – контактен тонометър, позволяващ измерване на ВОН и при най –   малките пациенти. Тонометрия провеждаме на всички пациенти. При глаукома се   налага по – често измерване на ВОН – ежемесечно.