Адаптация на контактни лещи

Днес контактните лещи се предлагат в богато разнообразие и дизайн, така че при правилна употреба постигаме отлично зрение и комфорт. Носенето на контактни лещи обаче крие рискове, особено при неправилно почистване и смяна.

Контактните лещи се изработват от различни видове полимери, но се делят на две основни групи- меки и газопропускливи контактни лещи.

Ако сте решили, че искате да носите контактни лещи, направете прецизен очен преглед, последван от адаптация и обучение при опитен офталмолог. Ако вече носите контактни лещи, посещавайте офталмолог веднъж годишно.

Оценката при напасване на МКЛ (меки контактни лещи),става въз основа на статични и динамични критерии.Статичните критерии са позицията и относителната големина на лещата по отношения на роговицата.Ръбовете на лещата никога не трябва да са в границите на лимба,тъй като това е свързано с изразен дискомфорт и лоша центрация.

Динамичните критерии са спонтанното и при премигване движение на лещата.
Движението на лещата зависи от група фактори:
Подборът на подходяща леща може да стане по следният алгоритъм:
1) подбор на материала
2) подбор на леща с подходяща диоптричната сила
3)подбор на радиуса на лещата
4)подборът на диаметъра на контактната леща

След поставяна на контактната леща в окото е необходима изследване на биомикроскопа,показателите ,които наблюдаваме са динамични и статични
статични:
1) центрация на лещата
2)покриване на роговицата
динамични:
1)движение след премигване при поглед напред
2) движение при поглед в основните посоки
3) движение след премигване при поглед нагоре
4) движение при механично въздействие на долен клепач
Неспазването на изброените критерии,може да доведе от оплаквания от главоболие и дискомфорт при работа на близко разстояние.
Оплаквания от зачервяване на окото,замъгляване на зрението,като зрението се подобрява непосредствено след премигване,се дължи на “ стегната леща“.
При „хлабава леща“ оплакванията са от влошаване на зрението и чувство за чуждо тяло в окото.