При всички пациенти с диабет съществува риск за развитие на ретинопатия

При всички пациенти с диабет съществува риск за развитие на ретинопатия