Нов уникален апарат за качеството на зрението в ОМЦ „Св. Николай Чудотворец” – гр. Бургас

Нов уникален апарат за качеството на зрението в ОМЦ „Св. Николай Чудотворец” – гр. Бургас

The HD AnalyzerTM

HD Analyzer използва технология за двойно преминаване, за да осигури обективно измерване на качеството на зрението на пациентите. Този уникален апарат е способен да оцени количествено ефекта на очното разсейване при 100% зрение. Диагностичните му възможности могат да се използват за много клинични приложения, включително:

Ранна диагностика на катаракта;

Диагностициране на сухо око;

Избор на рефрактивно лечение.

HD анализаторът позволява обективно да се определи дали слъзният филм или лещата допринасят за загуба на качество на зрението. Това може да ни помогне да определим дали най-добрата опция за лечение за пациентите в момента е LASIK, хирургия на катаракта или грижа за сухо око.

Защо при очен преглед е нужно използването на HD Analyzer?

HD анализаторът е единственият инструмент за преглед, който ни позволява да видим това което вижда пациента. Качеството на зрението е засегнато от очното разсейване. Целевият индекс за разсейване (OSI) е мярка за качеството на зрението. В много случаи ние можем да подобрим оценката на пациента по OSI, като използваме терапевтични или хирургически средства.

Ранната катаракта може да бъде диагностицирана на биомикроскоп. С индекса за обективно разсейване (OSI), HD анализаторът осигурява обективно измерване на качеството на зрението на пациента и ранно откриване на катаракта

Диагностициране асимптоматичното сухо око с HP Analyzer дава 20 сек. анализ на сл. филм и отражението му върху зрението в реално време. С него можем да предложим на пациентите си прекрасен анализ на слъзната секреция.

За да се гарантира най-доброто за пациентите за следващите години е препоръчително при очен преглед да се използва HD анализатора, като допълнителна оценка за качеството на зрението.

Д-р Живка Байкушева

Офталмолог в ОМЦ „Св. Николай Чудотворец” гр. Бургас