НОВО В ОЧНА КЛИНИКА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ГР. ВАРНА

НОВО В ОЧНА КЛИНИКА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ГР. ВАРНА

Спрямо намалението на зрението на по- добре виждащото око с приложение на оптична корекция се различават два основни вида зрителен дефицит – слепота и слабо зрение. Слабо зрящ е лице с ниско зрение, което има  визус  дори  и  след лечение и корекция по-малък от 6/18 и зрително поле по-малко от 10 градуса.

  • Слабо    зрящите    в      75%     до     95%      могат     да    бъдат  зрително   рехабилитирани    с   оптични    средства.
  • Повечето хора със зрителна недостатъчност имат полезно остатъчно зрение и биха могли да четат и извършват ежедневните си дейности с правилно предписаните  корекционни средства.

В Очна клиника „Св. Николай Чудотворец“ гр. Варна се провеждат единствени по рода си прегледи на слабо зрящи за напасване на специални помощни средства – лупи, увеличителни системи,  телескопични очила,  електронни устройства. Консултациите се извършват от д-р Ивелина Питакова всеки  четвъртък от  10:00 – 12:00 ч.

Едно е сигурно – ако слабо зрящия  човек има добри възможности за образование и кариера като зрящите хора, то той е в състояние да развие своя потенциал и да бъде един нормален и полезен член на обществото. Първостепенна е ролята на офталмолога, който се е специализирал в зрителна рехабилитация.

„Трудна е задачата на лицата с нарушено зрение да се интегрират пълноценно, ако само са живели в „своя свят“. И невъзможно е изграждането на мостове между виждащи и невиждащи, ако и двете страни не се срещнат по пътя“.- Ст.Коева

очна клиника