Информация във връзка с COVID-19

Информация във връзка с COVID-19

Уважаеми пациенти, уведомяваме ви, че от 21.04.2020 г. съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването се възобновяват плановия прием и операции в очните клиники във Варна и Бургас.

Взели сме всички мерки за опазване на здравето ,както на пациентите, така и на служителите на клиниките.

В тази връзка ви молим да спазвате следните правила:

  • В клиниките да се спазва стриктен ред за изчакване, без струпване на пациенти
  • В клиниките се допускат само пациенти, придружителите молим да изчакват навън /изключение се допуска за трудноподвижните пациенти, както и за децата/
  • Молим пациентите да посещават клиниките с лични предпазни средства / маска, шал, ръкавици и др./

Бъдете здрави !

Благодарим ви за разбирането!