Страбизъм ( кривогледство )

Кривогледството е зрително нарушение, при което едно от очите се отклонява от общата точка на фиксация и се нарушава двуочното зрение. То може да е постоянно или да се провокира от зрителна умора.
При новородените в първите 2-3 месеца няма координация в движението между двете очи. До 5-6 месеца очите придобиват нормалното си положение и всяко кривене след тази възраст се приема за вродено кривогледство. Кривогледство, което се появява по-късно (на 2-3 години) се нарича акомодационно. При наличие на диоптри (най-често далекогледство) окото с по-висок диоптър се изкривява. Развива се амбиопия (по-слабо зрение „мързеливо око“). Когато едното око е мързеливо, неговия образ се подтиска и в мозъка се разпознава само образа от по-доброто око. Ако не се лекува, може да доведе до ослепяване на слабото око.

Лечението започва от най-ранна възраст със закриване на по-доброто око и стимулиране на по-слабото око да гледа.

Лечение на кривогледство – изписване на точните очила и стимулиране на зрението на по-слабото око.
Понякога се налага зрителни упражнения. Ако тези методи не доведат до успех, може да се наложи оперативно лечение. Преценката за операцията се взима само от детски офталмолог.