Глаукома

Какво представлява глаукомата?

Глаукома

Глаукомата обхваща група дегенеративни заболявания, причиняващи типични увреждания на зрителния нерв и зрителното поле. В 2/3 от случаите тези промени се дължат на повишено вътреочно налягане, а в 1/3 от случаите – на съдови промени.

Кое вътреочно налягане е нормално?

За всеки пациент съществува индивидуална норма за вътреочно налягане. Нормално е това налягане, при което не съществува опасност от увреждане на зрителния нерв и зрителното поле. Счита се, че границите за нормално вътреочно налягане са между 10 и 20 mm Hg, но при някои състояния като например глаукома с изразени увреждания на зрителния нерв и наличието на други фактори като атеросклероза, диабет и др., се налага BOH да е под 18 mm Hg, за да се спре прогресирането на глаукомните увреждания.

Какви видове глаукома има?

Когато глаукомата се развива веднага или наскоро след раждането, тя е “вродена” или “конгенитална”. В по-късна възраст различаваме “детска” или “юношеска” глаукома. Най-разпространена е глаукомата след 35-годишна възраст, която не е свързана с други очни заболявания – т.нар. “първична глаукома”. Ако заболяването се дължи на други очни заболявания като възпаления, промени в лещата, трамви и др., тя се нарича вторична глаукома.

увреден зрителен нерв от Глаукома , очна клиника ВарнаОткритоъгълна глаукома. Това е най-често срещаният тип глаукома. Тя се получава, когато очните дренажни канали са запушени. Тогава вътреочното налягане (ВОН) нараства, защото необходимото количество вътреочна течност не може да изтече нормално извън окото. При този тип глаукома входовете на дренажните канали са чисти и би трябвало да функционират нормално. Запушването се появява вътре в дренажните канали, подобно на запушена канализационна тръба под мивка.
Закритоъгълна глаукома. Този тип глаукома е познат още като остра глаукома или тясноъгълна глаукома. Тя е доста по-рядко срещана и се различава от откритоъгълната глаукома по това, че вътреочното налягане (ВОН) нараства много бързо. Това се получава, когато дренажните канали се запушат или се блокират, така, както се запушва мивка, когато нещо запуши канала. При закритоъгълната глаукома ирисът и корнеата не са широки и отворени, колкото би трябвало да бъдат. Външният ръб на ириса закрива дренажните канали, когато зеницата се разшири много или прекалено бързо. Това може да се случи, например, при влизане от светло в тъмно помещение.

Глаукомата е заболяване, което без лечение води до слепота, следствие от клетъчната смърт на нервни клетки и увреждане на оптичния нерв. Слепотата е необратима, защото умира зрителният нерв, който не може да бъде възстановен.

Рискови фактори. Водещ фактор в увреждането на оптичния нерв е повишеното вътреочно налягане. Други фактори са: прекалено ниско кръвно налягане, късогледствие, диабет, понижаване на кръвоснабдяването и влошено изхранване на оптичния нерв и най-вече комбинацията от всички тези фактори. Вероятността от увреждане е 8 пъти по-голяма, ако в семейството има кръвен родственик, болен от глаукома. Глаукомата може да се появи на всяка възраст, но е по-разпространена след 45 години.

Ранна диагностика. Пациентите, страдащи от глаукома, нямат симптоми и не осъзнават в продължение на много време, че загубват срението си. Зрителната острота се запазва за дълго време, докато уврежданията на зрителния нерв междувременно прогресират. Зрителният дефект се осъзнава от пациента едва след като загине 40% от оптичния нерв – тогава вече заболяването е в напреднал стадий. Ето защо са много важни периодичните прегледи при очен специалист. Ранното откриване на заболяването и съвременното лечение могат да спасят зрението.

Какви са глаукомните симптоми?

В зависимост от вида си глаукомата може да протече почти безсимптомно подобно на “старческото перде” (катаракта), без болки и други оплаквания освен намаление на зрението, дефекти и стеснение на зрителното поле или протича с пристъпи от силно повишение на вътреочното налягане. То се съпровожда от болки в съответното око, слепоочието и половината глава, притъмняване, намаление на зрението, цветни кръгове, гадене, повръщане. Ако заболяването не се лекува, глаукомните увреждания на зрителния нерв и зрителното поле необратимо прогресират до пълна слепота.

Какви изследвания са необходими за диагностициране на заболяването?

Това са: оглеждане на предния очен сегмент, измерване на вътреочното налягане, оглед на зрителния нерв чрез офталмоскопия, изследвания на неврофибрилерен слой (HRT и OCT), изследване на зрителното поле (периметрия), и на камерния ъгъл (гониоскопия).

Лечение

глаукома

Лечението цели чрез лекарства, лазерни интервенции или операции да се понижи вътреочното налягане и да се спре прогресирането на глаукомните увреждания.

Кога се налага лазерно или оперативно лечение?

До тях се прибягва, когато с лекарствени средства не се постига желаното понижение на вътреочното налягане и глаукомните увреждания прогресират.

Цел на операцията и оперативен риск

Операциите за глаукома възстановяват нормалните пътища на оток като създават нов път за отичане на вътреочната течност или намаляват продукцията й. Успеваемостта на антиглаукомните операции е 80-90%. Те не водят до подобрение на зрението, но могат да го запазят до състоянието, в което е до момента.

При всяка оперативна глаукома интервенция има малък риск от усложнения като кръвоизливи, възпаления, силно оперативно понижение на вътреочното налягане, потъмнение на лещата и др., но те са несравними с риска от необратима загуба на зрението, в случай че се откаже оперативно лечение.
След фистулизиращите операции (трабекулектомия) вътреочната течност се оттича през създадена фистула и образува надигане на конюнктивата под горния клепач (филтрационна възглавничка), което може да причини чувство на глождене и дразнене. Необходимо е спазване на нужната хигиена и временна употреба на противовъзпалителни капки и мехлеми.
Само ранното откриване на заболяването и своевременното лечение могат да запазят зрението при болните от глаукома.

Скрининг за ГЛАУКОМА

Глаукомата е втората най-честа причина за слепота в световен мащаб. Повече от 4 млн.души по света са загубили зрението си в следствие на заболяване от глаукома.В много случаи тя протича напълно безсимптомно и се диагностицира твърде късно. Повече от половината болни от глаукома пациенти не знаят,че са заболели и не се лекуват. Ако се открие навреме и се провежда лечение, зрението може да бъде запазено. Не отлагайте – в началото на март всяка година можете безплатно да проверите това.

EX-PRESS® глаукома филтриращ имплант

глаукома EX-PRESS™ EX-PRESS®

EX-PRESS™ Глаукома филтриращо устройство е малко устройство – с размерите на оризово зърно, което се имплантира между вътрешната и външната част на окото. EX-PRESS™ Глаукома филтриращо устройство осигурява правилната работа на дренажната система на окото, която е била повредена от глаукома.