Вторична Катаракта

Модерната техника за премахване на перде – факоемуласификация включва премахването на помътнялата вътреочна леща, като се оставя единствено задната й капсула в която се поставя изкуствената вътреочна леща. По тази задна капсула остават клетки, които могат да продължат да произвеждат лещени влакна. Тези влакна образуват зрънца или „перлички“ върху задната лещена капсула, оформящи така нареченото „вторично перде“. Когато тези зрънца се съберат в зеничния план те предизвикват повторно замъгляване на зрението. Това явление се наблюдава при 30-40% от хората, претърпели операция за катаракта.

Катарактата е една от основните причини за слепота сред хората по целия свят. Единственото радикално лечение е хирургичното. Това е и най-често извършваната очна операция. Основният проблем, който трябва да се реши след операцията, е как да се постигне най-добро възстановяване на зрението на пациента. Дълго време помътнялата леща се е отстранявала, заедно с обвивката (капсулата).Този вид операция се нарича интракапсулна екстракция. След тази интервенция пациентите трябва да носят очила с голям диоптър (над +10 Д), което е свързано с деформация на възприеманите образи. Революционно откритие в тази област е изобретяването на вътреочната леща, която се имплантира на мястото на помътнялата естествена леща. Първите вътреочни лещи са копирали формата на естествената човешка леща, но в процеса на усъвършенстването им се стига до създаването на съвременните импланти. Те отговарят на високите изисквания за биологична съвместимост с очните тъкани, лесни са за поставяне,пропускат и фокусират светлината върху ретината подобно на естествената леща. Така се получават образи, идентични с възприеманите чрез естествената леща.