Д-Р АСЯ ПЪРВАНОВА

Д-Р АСЯ ПЪРВАНОВА

Завършила медицина в Медицински факултет към Тракийски университет гр. Стара Загора през 1994 г.

Специализация по очни болести 2018 г.

Курсове по:

  • Ангиография, ОСТ и клинични корелации
  • Ехография на око и орбита
  • Специализирани изследвания на ретината и КАП
  • Лечение на диабетна ретинопатия

GSM: 0876220014

email: hubanov_clinic@abv.bg

Приемни дни и часове:
Понеделник: 8:00 ч. – 13:00 ч.
Вторник: 8:00 ч. – 17:00 ч.
Сряда: 8:00 ч. – 17:00 ч.
Четвъртък: 8:00 ч – 14:00 ч
Петък: 8:00 ч – 19:00 ч