ПРОФ. Д-Р ЗОРНИЦА ЗЛАТАРОВА, д.м.н.

ПРОФ. Д-Р ЗОРНИЦА ЗЛАТАРОВА, д.м.н.

Проф. д-р Зорница Златарова, д.м.н. работи като консултант към очна клиника „Св. Николай Чудотворец“ . Консултира пациенти относно диагностика и лечение на съдови и дегенеративни заболявания на ретината, глаукома, хирургия на клепачите – блефаропластика и корекция на позицията им.

Завършва медицина в Медицински Университет – Варна през 1993 г.

Специалност очни болести, Медицински Университет – София през 1998 г.

Магистър по здравен мениджмънт, Медицински Университет – Варна  през 2007 г.

Oбpaзoвaтeлнa и научнa cтeпeн „Дokтop” , ВАК, София през 2007 г.

Доктор на науките, Медицински университет – Варна, 2017 г.

Специализация и курсове:

 • Двуседмична специализация в Мюнхен – окулопластична хирургия;
 • Двумесечна специализация и изследователска работа в Очна Клиника на Университет „Ludwig;Maximilians“ Мюнхен,Германия, на тема „Злокачествени тумори на клепачите – диагностика и хирургично лечение“, под ръководството на Проф. В.Клаус;
 • Тримесечна специализация в Очна Клиника на Университет „Ludwig Maximilians“ Мюнхен, Германия, на тема „Съдови заболявания на ретината, диабетна ретинопатия,сенилана макулна дегенерация-диагностика и лазер лечение“, под ръководството на  Проф. А.Кампик;
 • Специализация по организация и работа в Очна банка, CFLETB, Тампа, Флорида, САЩ;
 • Курс оптична кохерентна томография, МУ-София;
 • 4th International Ophthalmologyc School, Dubrovnik, Croatia;
 • Курс по естетична блефаропластика, МУ-София;
 • Teaching Course on Retinal and Vitreous Surgery – Plovdiv;
 • Курс по клинични проучвания, МУ-Варна;
 • Курс по факохирургия – София, ВМА;
 • Курс за работа с YAG-лазер, София;
 • Курс по здравен мениджмънт, МУ –София;
 • Курс за приложение на лазерите при лечение на заболявания на ретината МУ-София;
 • Курс по флуоресцеинова ангиография, МУ-София;
 • Курс за работа с лазери в медицината, Варна;
 • Международен курс по Морска медицина, Гдиня, Полша;
 • ORBIS, курсове с визитиращи лектори в СБОБАЛ-Варна;
 • ОRBIS, курсове на самолета с визитиращи лектори- Варна;
 • Курс за ултразвукова диагностика на очните заболявания, МУ-Варна;
 • Обща офталмология, МУ-София;
 • Обща офталмология, Университетска Очна Клиника – Университет „Ludwig Maximilians“ Мюнхен, Германия;
 • Клинична рефракция и контактна корекция, МУ-Варна.

Член:

 • Български Лекарски Съюз;
 • Българско глаукомно дружество;
 • Съюз на Учените в България;
 • Българско дружество по офталмология;
 • Съюз на Очните Лекари в България;
 • Североизточно Офталмологично Дружество;
 • Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия;
 • European Society of Retina Specialists.

Публикации и научни интереси:

 • Издадена една монография, участие в авторски колектив на учебник по очни болести и над 50 публикации в специализирани български и международни научни издания;
 • Участие с доклади в повече от 40 национални и международни научни форуми и конгреси. Лектор е в редица курсове за продължаващо обучение по медицина, ръководител на специализанти и докторанти.
 • Научни интереси са в областта на диагностиката и лечението на съдовите и дегенеративни заболявания на ретината, глаукома и офталмоонкология.

e-mail: eyecenterstnikolay@abv.bg

За записване и консултация: 0878630954, 052 630670