ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

pic

гр. Варна, 9000, ул. Никулицел 12 marker

СКЕНЕР OCT

OCT скенер, очна клиника ВарнаБърз, лесен и неинвазивен метод за диагностика на заболявания на очното дъно - макула и зрителен нерв. Най-новата софтуерна версия дава възможност и за OCT на преден очен сегмент – иридо-корнеален ъгъл. OCT е изключително прецизен метод на образна диагностика с висока резолюция на изображенията (многократно повече от ЯМР) - дава срез или 3D образ на изследваната структура. Той е изключително полезен при всички заболявания на заден очен сегмент - ARМD - преди и след Avastine терапия, централна серозна хориоретинопатия (CSC); кистоиден диабетен макулен едем (CME), глаукомни промени в диска на зрителния нерв и др.
OCT скенер, очна клиника Варна OCT скенер, снимка, очна клиника Варна
Апаратът съхранява изображението на пациента и дава възможност за съпоставка при следващи изследвания. Стандартно OCT цветно изображение, което показва всички ретинални слоеве, които могат да бъдат записани. Уникалното на апарата, е че дава "на живо" напречен срез на ретината. Апарата дава възможност за 3D анимация на изследваната структура от очното дъно, което онагледява и улеснява възприемането на резултата и от страна на пациента.
OCT 3D снимка, очна клиника Варна
3D снимка, разрез, очна клиника Варна
3D снимка, очна клиника Варна
апаратура OCT


диска на зрителния нерв, очна клиника Варна Софтуера за глаукома разполага с голям капацитет от възможности за изследване на диска на зрителния нерв, екскавация, c/d- вертикално и хоризонтално съотношение , RNFL и NFL - дебелина на неврофибрилерния слой до 2 mm от центъра на диска.
Супермодерният апарат дава изключителна прецизност без никакъв дискомфорт за пациента.