ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

pic

гр. Варна, 9000, ул. Никулицел 12 marker

HRT - "Скенер" на ретината – зрителен нерв и/или макула

Сканиране на ретината с възможност за сравнение на резултатите във времето и проследяване на състоянието за наличие или не на прогресия. Може да се използва за проследяване на заболявания на зрителния нерв или макулата – глаукома, макулна дегенерация, атрофия на зрителен нерв.