ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

pic

гр. Варна, 9000, ул. Никулицел 12 marker

Безконтактна тонометрия

операционна измерване на вътреочното налягане. Разполагаме с няколко метода. Най – често използваният тонометър – пневматичен – безконтактно измерване на ВОН с помощта на въздушна струя. Тонометър на Perkins – контактен тонометър; Tonopen - контактен тонометър, позволяващ измерване на ВОН и при най – малките пациенти. Тонометрия провеждаме на всички пациенти. При глаукома се налага по – често измерване на ВОН – ежемесечно.