ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

СВ.НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

pic

обадете се директно: 052 / 630 670 phone

GSM: 0878 / 630 954

гр. Варна, 9000, ул. Никулицел 12 marker

Клинична лаборатория

Очният център разполага със съвременно оборудвана клинична лаборатория.
Лабораторията  участва ежемесечно в Национална система за външна оценка на качеството и има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби.
Всички етапи от дейноста на лабораторията са съобразени с изискванията за добра лабораторна практика, с което гарантира на пациентите прецизни и точни резултати.
За удобство на пациентите постъпващи за оперативно лечение в медицинския център е осигурена възможност, да направят предоперативните си изследвания  тук на място в деня на операцията
Клиничната лаборатория  работи с направления по здравна каса.
Пациентите без направления могат да се възползват от комплексни    профилактични пакети изследвания или да бъдат насочени към най подходящите и необходими за тях показатели .

Клиничната лаборатория обхваща всички показатели от:

  • Хематология

ПКК – Пълна кръвна картина - 16 показателя (Изследването обхваща: изброяване на кръвните клетки /левкоцити, еритроцити, тромбоцити/, определяне на концентрацията на хемоглобина, хематокрита, математическите показатели на еритроцитите и тромбоцитите. Показателите на кръвна картина не са специфични за дадено болестно състояние. Променят се при различни заболявания: анемични състояния, възпалителни и инфекциозни заболявания с различен произход, злокачествени кръвни заболявания и други.
WBC – Общ брой левкоцити
Ly % – Лимфоцити – процентно участие към общия брой левкоцити.
Ly # – Лимфоцити – абсолютна стойност по отношение общия брой левкоцити.
MO % – Моноцити – процент от броя на левкоцитите.
MO # – Моноцити – в абсолютна стойност от общия брой левкоцити.
GR % – Гранулоцити – процент от общия брой левкоцити.
GR # – Гранулоцити – абсолютен брой от общите левкоцити.
.
RBC – Еритроцити
Hb –   Хемоглобин
HCT – Хематокрит. Дава информация за обемното участие на кръвните клетки в общия обем кръв
MCV – Среден обем на еритроцитите.
MCH – Средно съдържание на хемоглобин в еритроцита.
MCHC – Средна концентрация на хемоглобин в еритроцита.
RDW – Девиация, разсейване на еритроцитите в зависимост от обема им.
PLT – Тромбоцити
MPV – Среден обем на тромбоцитите
PCT – Обемното участие на тромбоцитите в общия обем кръв
PDW – аналогично на RDW при еритроцитите.)
ДКК  - Диференциална кръвна картина– микроскопски (Диференциалната кръвна картина разграничава отделните видове левкоцити и определя техния брой и процентни съотношения. Определя наличието на абнормни левкоцити)
Морфология на еритроцити  - микроскопски (Микроскопски се определя има ли  морфологични изменения в еритроцитите.)

СУЕ
(Скорост на утаяване на еритроцитите. Има множество различни причини за ускоряване на СУЕ. След като веднъж диагнозата е поставена СУЕ може да се използва за проследяване на резултатите от лечението на конкретното заболяване.)

  • Биохимични изследвания

Субстрати, ензими, микроелементи, електролити.
Включват  всички необходими показатели на белтъчната,въглехидратната и липидната обмяна.Чернодробни ензими , микроелементи и др.
Ценоразпис

  • Коагулация

Изследванията са подходящи за пациенти на които им предстои оперативна намеса,а също така за пациенти които приемат орални антикоагуланти, като контрол на дозата и състоянието.
Линк към ценоразписа -

  • Уринен анализ

Включва изследване на съдържанието на урината и формените елементи в нея.
Ценоразпис
Ценоразпис

Пълна кръвна картина – 16 показателя

 

5.00

ДКК – микроскопски

 

3.00

Морфология на еритроцити

 

3.00

СУЕ

 

2.00

 

Общ белтък

 

2.00

Албумин

 

2.00

Глюкоза

 

2.00

ОГТТ

 

5.00

Креатинин

 

2.50

Урея

 

2.50

Пикочна киселина

 

3.00

Общ билирубин

 

3.00

Директен билирубин

 

3.50

Холестерол

 

3.00

HDL

 

3.00

LDL

 

3.00

Триглицериди

 

3.00

ASAT

 

3.00

ALAT

 

3.00

GGT

 

3.50

Алкална фосфатаза

 

3.50

Амилаза

 

5.0

СРК

 

5.00

Калций

 

3.00

Фосфор

 

3.00

Калий

 

4.00

Натрий

 

4.00

Хлориди

 

4.00

Желязо

 

3.00

ЖСК

 

3.00

Магнезий

 

4.00

CRP – C реактивен протеин

 

5.00

Гликиран хемоглобин А1с

 

15.00

 

 

Протромбинова активност и INR

 

4.00

Фибриноген

 

5.00

АРТТ

 

5.00

Време на кървене

 

1.00

Време на съсирване

 

    1.00


Албумин

 

0.60

Билирубин

 

0.60

Уробилиноген

 

0.60

Кетони

 

0.60

Относително тегло

 

0.60

ph

 

0.60

Захар

 

0.60

Седимент

 

2.00

Урина комплексно/ Албумин, Билирубин, Уробилиноген, Относително тегло, ph, Захар, Седимент/

 

5.00